FFERMYDD TEULU GO IAWN

EIN FFERMWYR

Mae ein ffermwyr wedi'u gwasgaru ledled Cymru, yn bennaf yn y Gogledd Ddwyrain a'r De Orllewin fel y gwelir ar y map. Mae pob un o'n ffermydd yng Nghymru ac yn cynhyrchu llaeth organig o fuchod godro. Mae ein ffermwyr wir yn credu ym muddion ffermio organig ar gyfer pobl a natur - wedi'r cyfan, dyna sut maen nhw'n byw ac yn gweithio!

Rydym yn gwmni cydweithredol, felly rydym yn eiddo i bob un o'n ffermwyr, sy'n golygu pan fyddwch chi'n cefnogi Calon Wen, rydych chi'n cefnogi ein ffermwyr. Mae ein ffermwyr yn credu mewn trin ein buchod â pharch, gan sicrhau lles uchel ein ffermydd.

Maen nhw'n gweithio bob dydd o'r flwyddyn, gan gynnwys y Nadolig ac unrhyw wyliau cenedlaethol, boed haul neu law - ac mae hi'n bwrw glaw fel arfer! - i ddarparu cynnyrch llaeth organig.

Dysgwch fwy am ein ffermwyr isod...

Teulu Ridgway

Clovers Farm

Gweld Mwy >

Teulu Wood

Pantglas Farm

Gweld Mwy >

Teulu Lewis

Ffrem Tresinwen

Gweld Mwy >

Teulu Taylor

Argoed Farm

Gweld Mwy >

Teulu Davies

Lan Las Farm

Gweld Mwy >

Teulu Tomlinson

Gweld Mwy >

MWY O FYWGRAFFIADAU EIN FFERMWYR YN DOD YN FUAN!

PAN MAE EIN GWARTHEG YN BAROD
RYDYM YN EU GODRO EIN HUNAIN
Calon Wen