BLE I BRYNU CYNNYRCH CALON WEN

Stocwyr

Mae llaeth, menyn, caws, iogwrt ffres ac wedi'i rewi organig Calon Wen
ar gael yn eang mewn nifer o siopau annibynnol lleol ac archfarchnadoedd
ledled Cymru. Mae'r safleoedd hyn i'w gweld isod.

Fel arall, gallwch siopa ar-lein yma

Os ydych chi'n cael trafferth dod o hyd i rywbeth,
cysylltwch â ni i weld a oes unrhyw beth y
gallwn ei wneud i helpu.

MAE EIN CYNNYRCH AR GAEL YN EANG
MEWN NIFER O SIOPAU LEDLED CYMRU
Calon Wen