LLOI A GWARTHEG HAPUS

Moula

Mwy Am Moula

MAE MOULA FACH YN TYFU LAN YN GLOI

Mae Moula Fach yn tyfu’n gyflym; mae hi’n gryf, yn iach ac mae ganddi gôt sgleiniog, felly yr wythnos hon symudodd i ysgubor y lloi. Yma, bydd hi’n cael digon o wair a llaeth buwch. Mae lloi Calon Wen yn aros y tu mewn am ychydig fisoedd nes bod y tywydd yn gynnes a’u bod

GWELD MWY

CWRDD Â MOULA FACH

Yma yn Calon Wen roeddem am ddod â mwy o straeon atoch o’n ffermydd teulu ac ni allwn feddwl am ffordd well na dilyn un o’n lloi newydd-anedig wrth iddi dyfu i fod yn fuwch ifanc ac ymuno â’r fuches. Ganed Moula Fach ychydig dros wythnos yn ôl ar Sul y Mamau. Llo Ffrisia Prydeinig

GWELD MWY
RYDYM YN YMFALCHÏO YN Y LLAETH
MAE EIN GWARTHEG YN EI GYNHYRCHU
Calon Wen