LLOI A GWARTHEG HAPUS

Moula

Mwy Am Moula

RYDYM YN YMFALCHÏO YN Y LLAETH
MAE EIN GWARTHEG YN EI GYNHYRCHU
Calon Wen