Teulu Taylor

HANES EIN FFERMWYR

Enw:

Stuart Taylor

Beth oedd eich ysbrydoliaeth i ddechrau/gymryd awenau'r fferm deulu?:

Rwyf wedi bod yn rhedeg y fferm ers cymryd yr awenau ym 1999.

Pam wnaethoch chi ddod yn organig?:

Rwy'n ffermio'n organig gan fy mod yn credu mai dyma'r ffordd orau o gynhyrchu bwyd tra'n annog a chadw bywyd gwyllt ar y fferm. Mae hefyd yn fwy diddorol! Dewisais ymuno â Calon Wen oherwydd fy mod i'n hoffi'r brand llaeth organig o Gymru ac oherwydd bod Moula y fuwch yn ddelwedd wych!

Beth ydych chi'n ei wneud pan nad ydych chi'n ffermio?:

Yn fy amser hamdden rwy'n mwynhau prosiectau bywyd gwyllt o amgylch y fferm, darllen ac ioga

Calon Wen