Teulu Davies

HANES EIN FFERMWYR

Enw:

Andy Davies

Pryd ddechreuoch chi ffermio?:

Dechreuodd fy nhad rhentu'r fferm yn 1961

Beth oedd eich ysbrydoliaeth i ddechrau/gymryd awenau'r fferm deulu?:

Dechreuais weithio ar y fferm ar ôl imi ddod allan o'r fyddin ym 1982 gan fod fy nhad yn dioddef o ganser

Pam wnaethoch chi ddod yn organig?:

Dechreuais drosi ym 1997 gan fy mod yn meddwl mai organig oedd y ffordd ymlaen gan ei fod yn llai dwys

Beth ydych chi'n ei wneud pan nad ydych chi'n ffermio?:

Dwi'n hoff iawn o werthiannau hen bethau ac yn casglu lampau olew. Ymweld â ffrindiau theulu a mynd ar wyliau

Calon Wen