Teulu Lewis

HANES EIN FFERMWYR

Enw:

Richard Lewis

Pryd ddechreuoch chi ffermio?:

1982

Beth oedd eich ysbrydoliaeth i ddechrau/gymryd awenau'r fferm deulu?:

Mor bell yn ôl, dwi'n methu cofio! Dechreuais odro pan oeddwn i tua 10 neu 11 a dal ati ers hynny. Dilyniant naturiol yn fwy na dim.

Pam wnaethoch chi ddod yn organig?:

Fe orffennais drosi yn 2002 oherwydd ar y pryd roedd pris llaeth confensiynol wedi mynd yn wael iawn, ond roedd y sector llaeth organig yn gryfach o lawer yn ariannol. Mae hynny'n gwneud iddo swnio fel mai penderfyniad ariannol yn unig ydoedd ond roeddwn i wedi bod â diddordeb mewn organig am nifer o flynyddoedd cyn hynny, fodd bynnag, yr agwedd ariannol oedd y rhesymau olaf i newid. Roedd yn beth newydd iawn ar y pryd ac yn weithgaredd arbenigol iawn er mae wedi tyfu llawer mwy yn y cyfamser. Ni ystyriwyd y dewis arall o gynyddu cynhyrchiant yn gonfensiynol i wneud yn iawn am bris llaeth gwael gan mai dim ond fferm deulu fach oeddem ni ac nid oeddem eisiau dilyn y llwybr hwnnw. Ymunais â Calon Wen yn 2012 - yn eithaf hwyr yn fy nhaith organig, fodd bynnag, rwy’n hoffi ei fod yn gwmni o Gymru ac yn cael ei redeg gan yr aelodau eu hunain yn hytrach na’r sefydliad enfawr sydd wedi’i leoli yn Lloegr yr ymunais ag ef i gychwyn.

Beth ydych chi'n ei wneud pan nad ydych chi'n ffermio?:

Rwy'n hoff iawn o bêl-droed! Dwi heb golli gêm gartref Cymru am ryw 31 mlynedd ac rydw i wedi bod ledled Ewrop yn dilyn y tîm, o leiaf 1 gêm y flwyddyn yn ôl pob tebyg ers 1992. Rwy'n gwylio Clwb Pêl-droed Sir Hwlffordd yn rheolaidd hefyd, yn anaml yn colli gêm gartref neu oddi cartref.

Calon Wen