DEFNYDDIO EIN CYNNYRCH BLASUS

Ryseitiau

Felly, rydych chi wedi derbyn eich archeb, neu mae'n bosib bod gennych chi gynnyrch dros ben a'ch bod yn ansicr beth i wneud gyda hwn? Peidiwch â phoeni, isod fe welwch syniadau am ryseitiau, yn amrywio o rai melys i rai sawrus! Os oes

gennych chi unrhyw ryseitiau yr hoffech eu rhannu gyda ni, anfonwch nhw at moo@calonwen-cymru.com Buasem wrth ein boddau yn eu gweld! Cofiwch dagio ni mewn unrhyw bostiadau ar gyfryngau cymdeithasol.

RHAGOR O YSBRYDOLIAETH

Caws Pob

Rhowch y winwnsyn wedi’i dorri mewn sosban fach gyda menyn. Coginiwch hwn yn araf nes bod y winwnsyn yn dod yn lliw tryloyw. Ychwanegwch flawd a’i ychwanegu a’i goginio nes bod y gymysgedd yn teimlo ychydig fel tywod. Peidiwch â llosgi’ch bysedd na’r blawd! Nesaf, cynheswch y llaeth â’r ddeilen lawryf ynddo. Ychwanegwch y llaeth

Gweld y Rysáit

Wyau Royale

Mae wyau royale yn debyg i Wyau Benedict neu florentine ond mae’n defnyddio eog mwg yn lle ham neu sbigoglys. Mae defnyddio menyn oer yn hytrach na menyn cynnes wedi’i doddi yn golygu bod y saws yn cymryd ychydig funudau ychwanegol i ddod at ei gilydd, ond mae llawer llai o risg y bydd yn

Gweld y Rysáit
RYDYM YN YMFALCHÏO'N FAWR YN Y LLAETH ORGANIG MAE EIN GWARTHEG YN EI GYNHYRCHU
Calon Wen