Caws Pob

Rhowch y winwnsyn wedi’i dorri mewn sosban fach gyda menyn. Coginiwch hwn yn araf nes bod y winwnsyn yn dod yn lliw tryloyw. Ychwanegwch flawd a’i ychwanegu a’i goginio nes bod y gymysgedd yn teimlo ychydig fel tywod. Peidiwch â llosgi’ch bysedd na’r blawd!

Nesaf, cynheswch y llaeth â’r ddeilen lawryf ynddo. Ychwanegwch y llaeth at y gymysgedd, ychydig ar y tro yn araf, gan sicrhau eich bod yn cymysgu’r cyfan yn dda, gan guro’r gymysgedd â llwy bren i gael gwared ar unrhyw lympiau.

Nesaf ychwanegwch y caws wedi’i gratio ac ysgytiad o saws Worcestershire, a gadewch iddo oeri. Yna ychwanegwch felynwy dau wy, yna gadewch iddo oeri a thewhau.

Yn y cyfamser, rhwbiwch ychydig o olew olewydd i mewn i ddwy dafell o fara trwchus, eu coginio ar blât radell neu eu tostio.

Taenwch y gymysgedd yn drwchus iawn ar y tost a’i grilio nes ei fod yn frown euraidd.

*AWGRYM: Gallwch chi gadw’r gymysgedd yn yr oergell am hyd at 3 diwrnod neu ei roi yn y rhewgell.

Rysáit gan y Cogydd Rogers Stephens

Cynhwysion

 • 50g Menyn Di-halen Calon Wen
 • Caws Cheddar Aeddfed Iawn Calon Wen
 • 1 cwpan o Laeth Calon Wen
 • 50g Blawd Organig
 • 1/2 winwnsyn maint canolig wedi'i dorri'n fân
 • 1/2 peint o Gwrw (chwerw da)
 • 2 lwy de o Fwstard Saesneg
 • 2 melynwy organig
 • Halen a Phupur
 • Saws Worcestershire
 • Bara Cennin a Chaws
 • Olew olewydd
 • Deilen Lawryf

More Tasty Treats

Wyau Royale

Mae wyau royale yn debyg i Wyau Benedict neu florentine ond mae’n defnyddio eog mwg yn lle ham neu sbigoglys. Mae defnyddio menyn oer yn hytrach na menyn cynnes wedi’i doddi yn golygu bod y saws yn cymryd ychydig funudau ychwanegol i ddod at ei gilydd, ond mae llawer llai o risg y bydd yn

Gweld y Rysáit
Calon Wen