Wyau Royale

Mae wyau royale yn debyg i Wyau Benedict neu florentine ond mae’n defnyddio eog mwg yn lle ham neu sbigoglys. Mae defnyddio menyn oer yn hytrach na menyn cynnes wedi’i doddi yn golygu bod y saws yn cymryd ychydig funudau ychwanegol i ddod at ei gilydd, ond mae llawer llai o risg y bydd yn hollti – werth yr amser rydyn ni’n meddwl.

DULL

1. I wneud y saws hollandaise, dewch â sosban fach o ddŵr i ffrwtian ysgafn. Dewch o hyd i bowlen wydr gwrth-wres a fydd yn ffitio’n dwt ar ei ben heb gyffwrdd â’r dŵr ac ychwanegwch y melynwy, finegr ac 1 llwy de o sudd lemwn. Chwisgiwch y cyfan gyda’i gilydd nes eu bod yn ewynnog, yna rhowch y bowlen dros y dŵr sy’n mudferwi a’i chwisgio eto nes bod y gymysgedd yn tewhau. Chwisgiwch y menyn i mewn yn raddol, gan ddechrau gyda chiwbiau sengl, ac wrth i’r saws dewychu, ychwanegwch 2–3 ar y tro. Os yw’r saws yn dechrau edrych yn olewog – fel petai’n hollti – chwisgiwch y gymysgedd oddi ar y gwres am ychydig funudau. Pan fydd yr holl fenyn wedi’i ymgorffori, sesnwch gyda’r sudd lemwn sy’n weddill ynghyd â’r halen a phupur gwyn. Diffoddwch y gwres ond gadewch y bowlen ar ben y sosban i gadw’r saws yn gynnes. Bydd gosod darn o haenen lynu yn uniongyrchol ar yr wyneb yn atal croen rhag ffurfio.

2. I botsio’r wyau, llenwch sosban gyda 10cm/4in o ddŵr a sblash o finegr gwin gwyn. Dewch â’r dŵr i ffrwtian ysgafn. Llenwch bowlen fawr â dŵr oer. Craciwch yr wy cyntaf i mewn i ridyll bach – bydd hyn yn draenio unrhyw wy sy’n rhedeg a allai gymylu’r dŵr.

3. Gostyngwch y gwres fel mai dim ond ychydig o swigod bach sydd ar ôl yna trowch y dŵr i greu trobwll. Pan fydd y trobwll bron wedi diflannu, tipiwch yr wy o’r rhidyll i ganol y trobwll. Potsiwch yr wy am 2 funud gan gadw golwg ar y gwres – dylai fod swigod bach ysgafn yn gyson ond dim byd mwy egnïol. Rhowch yr wy wedi’i botsio i mewn i’r dŵr oer. Ailadroddwch hwn 3 gwaith a chadwch y dŵr yn mudferwi’n ysgafn pan fydd yr wyau i gyd wedi’u coginio.

4. Rhowch sleisen o eog mwg ar ben pob myffin. Ailgynheswch yr holl wyau yn y badell botsio am 30 eiliad, yna rhowch un ar ben pob sleisen o eog. Trowch y saws yn sydyn yna llwywch ychydig dros bob wy – os yw’n rhy drwchus, ychwanegwch sblash o ddŵr oer i’w deneuo. Addurnwch gyda’r sifys a’i weini ar unwaith.

Rhowch y winwnsyn wedi’i dorri mewn sosban fach gyda menyn. Coginiwch hwn yn araf nes bod y winwnsyn yn dod yn lliw tryloyw. Ychwanegwch flawd a’i ychwanegu at

Cynhwysion

  • 2 melynwy wyau buarth mawr
  • 1½ llwy de o finegr gwin gwyn
  • 2 lwy de o sudd lemwn
  • 85g/3oz Menyn di-hallt, oer ac wedi'i dorri'n sgwariau bach
  • sblash o finegr gwin gwyn
  • 4 wy buarth
  • 2 myffin Saesnig, wedi'u torri yn hanner, eu tostio a gyda menyn arnyn nhw
  • 4 sleisen o eog mwg
  • Sifys ffres wedi'u torri'n ddarnau bach, i addurno
  • halen a phupur gwyn

More Tasty Treats

Caws Pob

Rhowch y winwnsyn wedi’i dorri mewn sosban fach gyda menyn. Coginiwch hwn yn araf nes bod y winwnsyn yn dod yn lliw tryloyw. Ychwanegwch flawd a’i ychwanegu a’i goginio nes bod y gymysgedd yn teimlo ychydig fel tywod. Peidiwch â llosgi’ch bysedd na’r blawd! Nesaf, cynheswch y llaeth â’r ddeilen lawryf ynddo. Ychwanegwch y llaeth

Gweld y Rysáit
Calon Wen