Deunydd pacio ac ailgylchu

Os nad oeddech chi’n gwybod yn barod, mae ein menyn wedi’i phacio mewn deunydd pacio compostadwy- dyma un o’r rhesymau rydym yn ddwli ar y cynnyrch yma cymaint â’r un rheswm i chi’n ddwli arno hefyd! Darllenwch y rhestr isod sy’n esbonio’r rhesymau pam rydym yn ddwli ar y deunydd pacio yma.

Buddion amgylcheddol o ddeunydd pacio compostadwy

  1. Dargyfeirio gwastraff organig o dirlenwi– Yn wahanol i blastig untro traddodiadol, sy’n annhebygol i gael ei ailgylchu oherwydd halogiad bwyd ac felly’n glanio yn ein bin sbwriel- mae deunydd pacio compostadwy yn caniatáu casgliad untro o wastraff, sy’n golygu’r budd atodol- gostwng y trawiad amgylcheddol o ddeunyddiau organig yn ein tirlenwi.
  2. Gostwng allyriadau nwy tŷ gwydr o wastraff organig– Mae gwastraff organig mewn tirlenwi wedi’i newynu o ocsigen a phan gaiff eu torri lawr, mae’n allyrru nwy tŷ gwydr methan. Mae compostio ein gwastraff bwyd gyda’n deunydd pacio compostadwy yn rhoi trawiad positif enfawr ac mae’n strategaeth allweddol i daro newid hinsawdd. Yn ogystal â hyn, mae compostio yn broses sy’n gorfodogi carbon o’r awyrgylch ac yna’n cael ei storio yn y pridd.
  3. Compostio ar gyfer ein hamgylchedd– Mae compost yn fuddiol i’r pridd, planhigion a bywyd anifeiliaid mewn sawl ffordd:
  • Mae’n gwella cyflwr y pridd ac ansawdd sy’n hybu tyfiant y planhigion a dargadwad dwr.
  • Mae compostio yn gorfodogi carbon ac yn hybu digonedd o fuddion micro-organebau sy’n wneud ein pridd yn ffrwythlon a chynhyrchiol.

4. Dal mwy o wastraff bwyd– Mae defnyddio deunydd pacio compostadwy ar gyfer serfio bwyd yn golygu ar ôl pob pryd bwyd, fe all popeth mynd mewn i un bin. Mae hyn yn galluogi chi i ddal mwy o wastraff bwyd ac i leihau halogiad yn y gwastraff ailgylchu.

Mae ein poteli llaeth medru cael ei ailgylchu, ond nid yw’r deunydd pacio caws medru cael ei ailgylchu eto ar hyn o bryd. Rydym ar fu’n chwilio am gynhyrchwr sy’n gallu darparu deunydd pacio compostadwy ar gyfer ein caws, ni’n gobeithio erbyn diwedd y flwyddyn. Unwaith i ni ddarganfod hyn, chi bydd y cyntaf i wybod!

Darllen Mwy

RYDYM YN DOD Â LLAETH CYMREIG I’R DU-GYFAN!

Mae Calon Wen yn falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach yn gallu cyflenwi ein llaeth organig Cymreig hynod flasus i weddill y DU. Ers mis Gorffennaf mae ein cynnyrch llaeth wedi’i restru ac ar gael i’w brynu ar-lein gydag Ocado, adwerthwr groser ar-lein mwyaf y byd, sy’n golygu y gall cwsmeriaid nawr gael ein

Gweld Mwy

ORGANIG O GYMHARU AG ANORGANIG

Mae astudiaeth newydd a gyhoeddwyd yn y British Journal of Nutrition yn dangos bod llaeth a chig organig yn cynnwys tua 50% yn fwy o asidau brasterog omega-3 buddiol na chynhyrchion a gynhyrchir yn gonfensiynol. Croesawn yr adroddiad hwn gan ei fod yn cadarnhau’r hyn yr ydym ni yn Calon Wen erioed wedi’i honni am

Gweld Mwy

Stori ar gyfer pobl ramantus

Stori ar gyfer pobl ramantus. Dethlir diwrnod Santes Dwynwen , nawddsant cariadon Cymru, ar y 25ain o Ionawr bob blwyddyn. Yn ôl y chwedl roedd Dwynwen wedi cwympo mewn cariad â dyn ifanc golygus o’r enw Maelon ond roedd ei thad wedi trefnu iddi briodi rhywun arall. Wedi torri ei chalon, cafodd ymweliad gan angel

Gweld Mwy
Calon Wen