BETH YW MEDI ORGANIG?

Mae Medi Organig yn ymwneud â dathlu popeth organig, gan roi sylw i gynhyrchwyr organig gweithgar i gydnabod eu gwaith a’u hymroddiad i weithio gyda byd natur, nid yn ei erbyn. Mae’r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi gweld newidiadau enfawr i’n byd, a nawr yn fwy nag erioed mae’n bryd i ni ddechrau chwilio am atebion i helpu i adfer natur, iechyd a hinsawdd. Mynd yn organig yw’r ateb ac yn syml iawn dyna fyddai’r blaned yn ei ddewis.

Gwell i Fywyd Gwyllt. Gwell i’r Pridd. Gwell i Anifeiliaid Fferm. Gwell i Chi. 

Nid yw Medi Organig yn ymwneud â newid eich ffordd o fyw yn gyfan gwbl, rydym yn gwybod bod honno’n dasg amhosibl, mae’n ymwneud â’ch annog i wneud penderfyniadau planed-positif lle bynnag y gallwch. Gall hyd yn oed newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr! Gallai olygu gwneud dewis ymwybodol i brynu cynnyrch organig o’ch archfarchnad, siopa yn eich marchnad ffermwyr lleol, cymryd rhan mewn cynllun bocsys organig neu greu amgylchedd cyfeillgar i fywyd gwyllt yn eich gardd eich hun!

Trwy gydweithio â natur, gallwn helpu i adfer ein planed. Helpwch ni i weithio gyda natur, nid yn ei herbyn, dyna fyddai’r blaned ei eisiau!

Darllen Mwy

Ymweliad Dai a Margaret i Rhif 10 Stryd Downing

Yn ôl y traddodiad erbyn hyn, cynhaliwyd digwyddiad gan y Prif Weinidog, David Cameron, yn 10 Stryd Downing i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ar Fawrth 1af. Ymhlith y gwesteion roedd Dai Miles a Margaret Oakley.  “Roedd hi’n dipyn o wledd” meddai Margaret . “Fel y byddech yn disgwyl, roedd Rhif 10 yn anhygoel.  Roedd y

Gweld Mwy

6 BUDD IECHYD LLAETH

Dydd Llun 1 Mehefin yw 20fed Pen-blwydd Diwrnod Llaeth y Byd. I ddathlu pwysigrwydd llaeth fel bwyd byd-eang, ac i ddathlu’r sector cynnyrch llaeth rydym wedi creu ffeithlun i dynnu sylw at 6 Budd Iechyd sy’n gysylltiedig ag yfed llaeth. #WorldMilkDay #EnjoyDairy

Gweld Mwy

Bwrdd Cawsiau Nadolig Calon Wen

Amser i roi a rhannu yw’r Nadolig yn draddodiadol. Nid yw’n syndod, felly, bod y bwrdd cawsiau Nadolig yn gymaint rhan o’n traddodiad o ran bwyd erbyn hyn â’r gacen Nadolig neu’r twrci!

Gweld Mwy
Calon Wen