BETH YW MEDI ORGANIG?

Mae Medi Organig yn ymwneud â dathlu popeth organig, gan roi sylw i gynhyrchwyr organig gweithgar i gydnabod eu gwaith a’u hymroddiad i weithio gyda byd natur, nid yn ei erbyn. Mae’r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi gweld newidiadau enfawr i’n byd, a nawr yn fwy nag erioed mae’n bryd i ni ddechrau chwilio am atebion i helpu i adfer natur, iechyd a hinsawdd. Mynd yn organig yw’r ateb ac yn syml iawn dyna fyddai’r blaned yn ei ddewis.

Gwell i Fywyd Gwyllt. Gwell i’r Pridd. Gwell i Anifeiliaid Fferm. Gwell i Chi. 

Nid yw Medi Organig yn ymwneud â newid eich ffordd o fyw yn gyfan gwbl, rydym yn gwybod bod honno’n dasg amhosibl, mae’n ymwneud â’ch annog i wneud penderfyniadau planed-positif lle bynnag y gallwch. Gall hyd yn oed newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr! Gallai olygu gwneud dewis ymwybodol i brynu cynnyrch organig o’ch archfarchnad, siopa yn eich marchnad ffermwyr lleol, cymryd rhan mewn cynllun bocsys organig neu greu amgylchedd cyfeillgar i fywyd gwyllt yn eich gardd eich hun!

Trwy gydweithio â natur, gallwn helpu i adfer ein planed. Helpwch ni i weithio gyda natur, nid yn ei herbyn, dyna fyddai’r blaned ei eisiau!

Darllen Mwy

Bwrdd Cawsiau Nadolig Calon Wen

Amser i roi a rhannu yw’r Nadolig yn draddodiadol. Nid yw’n syndod, felly, bod y bwrdd cawsiau Nadolig yn gymaint rhan o’n traddodiad o ran bwyd erbyn hyn â’r gacen Nadolig neu’r twrci!

Gweld Mwy

ORGANIG O GYMHARU AG ANORGANIG

Mae astudiaeth newydd a gyhoeddwyd yn y British Journal of Nutrition yn dangos bod llaeth a chig organig yn cynnwys tua 50% yn fwy o asidau brasterog omega-3 buddiol na chynhyrchion a gynhyrchir yn gonfensiynol. Croesawn yr adroddiad hwn gan ei fod yn cadarnhau’r hyn yr ydym ni yn Calon Wen erioed wedi’i honni am

Gweld Mwy

GELLIR COMPOSTIO 100% O BECYNNAU MENYN NEWYDD CALON WEN – GAN GYNNWYS YR INC!

RYDYM YN FALCH IAWN O ALLU CYHOEDDI BOD EIN MENYN ORGANIG BLASUS BELLACH YN DOD I CHI WEDI EI LAPIO YN GARIADOL MEWN PECYN Y GELLIR EI GOMPOSTIO 100%. Pam fod cael labeli y gellir eu compostio yn well na chael labeli bioddiraddadwy? Mae ein pecyn menyn Calon Wen, fel pob deunydd y gellir ei

Gweld Mwy
Calon Wen