Stori ar gyfer pobl ramantus

Stori ar gyfer pobl ramantus.

Dethlir diwrnod Santes Dwynwen , nawddsant cariadon Cymru, ar y 25ain o Ionawr bob blwyddyn. Yn ôl y chwedl roedd Dwynwen wedi cwympo mewn cariad â dyn ifanc golygus o’r enw Maelon ond roedd ei thad wedi trefnu iddi briodi rhywun arall. Wedi torri ei chalon, cafodd ymweliad gan angel a roddodd iddi dri dymuniad. Ar ben y rhestr oedd ei gobaith y byddai pawb yn dod o hyd i hapusrwydd a chariad yn ystod eu bywyd.

Mae cariadon ifanc heddiw yn aml yn siarad am eu gobeithion a’u breuddwydion dros bryd o fwyd rhamantus . Dychmygwch yr olygfa: ry’ chi newydd fwynhau pryd bach o fwyd golau cannwyll. Ry’ chi’n arllwys gwydraid o Merlot yna’n agor pecyn moethus sy’n cynnwys caws glas newydd Calon Wen – y Preseli Blue. Wrth i chi ei gyflwyno i’r ford ar lechen Gymreig ry’ chi’n rhannu’r gyfrinach mai gwythiennau gleision cerrig cyfriniol bro’r Preselau a ysbrydolodd Calon Wen i greu’r caws arbennig hwn. Tybed na all y fath stori swyno pob calon ramantus.

Dim ond un ffordd sydd i ffeindio mas!

Os oes gyda chi hoff rysêt sy’n cynnwys cynnyrch Calon Wen anfonwch hi atom. Mi fyddwn yn falch iawn o’i derbyn.

Ryseitiau Calon Wen

cw-welsh-rarebit

Rysait Welsh Rarebit Calon Wen

O ble alla'i brynu cynnyrch Calon Wen-

Cymrwch olwg ar gynnyrch Calon Wen

Darllen Mwy

ORGANIG O GYMHARU AG ANORGANIG

Mae astudiaeth newydd a gyhoeddwyd yn y British Journal of Nutrition yn dangos bod llaeth a chig organig yn cynnwys tua 50% yn fwy o asidau brasterog omega-3 buddiol na chynhyrchion a gynhyrchir yn gonfensiynol. Croesawn yr adroddiad hwn gan ei fod yn cadarnhau’r hyn yr ydym ni yn Calon Wen erioed wedi’i honni am

Gweld Mwy

GELLIR COMPOSTIO 100% O BECYNNAU MENYN NEWYDD CALON WEN – GAN GYNNWYS YR INC!

RYDYM YN FALCH IAWN O ALLU CYHOEDDI BOD EIN MENYN ORGANIG BLASUS BELLACH YN DOD I CHI WEDI EI LAPIO YN GARIADOL MEWN PECYN Y GELLIR EI GOMPOSTIO 100%. Pam fod cael labeli y gellir eu compostio yn well na chael labeli bioddiraddadwy? Mae ein pecyn menyn Calon Wen, fel pob deunydd y gellir ei

Gweld Mwy

RYDYM YN DOD Â LLAETH CYMREIG I’R DU-GYFAN!

Mae Calon Wen yn falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach yn gallu cyflenwi ein llaeth organig Cymreig hynod flasus i weddill y DU. Ers mis Gorffennaf mae ein cynnyrch llaeth wedi’i restru ac ar gael i’w brynu ar-lein gydag Ocado, adwerthwr groser ar-lein mwyaf y byd, sy’n golygu y gall cwsmeriaid nawr gael ein

Gweld Mwy
Calon Wen