Stori ar gyfer pobl ramantus

Stori ar gyfer pobl ramantus.

Dethlir diwrnod Santes Dwynwen , nawddsant cariadon Cymru, ar y 25ain o Ionawr bob blwyddyn. Yn ôl y chwedl roedd Dwynwen wedi cwympo mewn cariad â dyn ifanc golygus o’r enw Maelon ond roedd ei thad wedi trefnu iddi briodi rhywun arall. Wedi torri ei chalon, cafodd ymweliad gan angel a roddodd iddi dri dymuniad. Ar ben y rhestr oedd ei gobaith y byddai pawb yn dod o hyd i hapusrwydd a chariad yn ystod eu bywyd.

Mae cariadon ifanc heddiw yn aml yn siarad am eu gobeithion a’u breuddwydion dros bryd o fwyd rhamantus . Dychmygwch yr olygfa: ry’ chi newydd fwynhau pryd bach o fwyd golau cannwyll. Ry’ chi’n arllwys gwydraid o Merlot yna’n agor pecyn moethus sy’n cynnwys caws glas newydd Calon Wen – y Preseli Blue. Wrth i chi ei gyflwyno i’r ford ar lechen Gymreig ry’ chi’n rhannu’r gyfrinach mai gwythiennau gleision cerrig cyfriniol bro’r Preselau a ysbrydolodd Calon Wen i greu’r caws arbennig hwn. Tybed na all y fath stori swyno pob calon ramantus.

Dim ond un ffordd sydd i ffeindio mas!

Os oes gyda chi hoff rysêt sy’n cynnwys cynnyrch Calon Wen anfonwch hi atom. Mi fyddwn yn falch iawn o’i derbyn.

Ryseitiau Calon Wen

cw-welsh-rarebit

Rysait Welsh Rarebit Calon Wen

O ble alla'i brynu cynnyrch Calon Wen-

Cymrwch olwg ar gynnyrch Calon Wen

Darllen Mwy

6 BUDD IECHYD LLAETH

Dydd Llun 1 Mehefin yw 20fed Pen-blwydd Diwrnod Llaeth y Byd. I ddathlu pwysigrwydd llaeth fel bwyd byd-eang, ac i ddathlu’r sector cynnyrch llaeth rydym wedi creu ffeithlun i dynnu sylw at 6 Budd Iechyd sy’n gysylltiedig ag yfed llaeth. #WorldMilkDay #EnjoyDairy

Gweld Mwy

RYDYM YN DOD Â LLAETH CYMREIG I’R DU-GYFAN!

Mae Calon Wen yn falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach yn gallu cyflenwi ein llaeth organig Cymreig hynod flasus i weddill y DU. Ers mis Gorffennaf mae ein cynnyrch llaeth wedi’i restru ac ar gael i’w brynu ar-lein gydag Ocado, adwerthwr groser ar-lein mwyaf y byd, sy’n golygu y gall cwsmeriaid nawr gael ein

Gweld Mwy

Bwrdd Cawsiau Nadolig Calon Wen

Amser i roi a rhannu yw’r Nadolig yn draddodiadol. Nid yw’n syndod, felly, bod y bwrdd cawsiau Nadolig yn gymaint rhan o’n traddodiad o ran bwyd erbyn hyn â’r gacen Nadolig neu’r twrci!

Gweld Mwy
Calon Wen