Stori ar gyfer pobl ramantus

Stori ar gyfer pobl ramantus.

Dethlir diwrnod Santes Dwynwen , nawddsant cariadon Cymru, ar y 25ain o Ionawr bob blwyddyn. Yn ôl y chwedl roedd Dwynwen wedi cwympo mewn cariad â dyn ifanc golygus o’r enw Maelon ond roedd ei thad wedi trefnu iddi briodi rhywun arall. Wedi torri ei chalon, cafodd ymweliad gan angel a roddodd iddi dri dymuniad. Ar ben y rhestr oedd ei gobaith y byddai pawb yn dod o hyd i hapusrwydd a chariad yn ystod eu bywyd.

Mae cariadon ifanc heddiw yn aml yn siarad am eu gobeithion a’u breuddwydion dros bryd o fwyd rhamantus . Dychmygwch yr olygfa: ry’ chi newydd fwynhau pryd bach o fwyd golau cannwyll. Ry’ chi’n arllwys gwydraid o Merlot yna’n agor pecyn moethus sy’n cynnwys caws glas newydd Calon Wen – y Preseli Blue. Wrth i chi ei gyflwyno i’r ford ar lechen Gymreig ry’ chi’n rhannu’r gyfrinach mai gwythiennau gleision cerrig cyfriniol bro’r Preselau a ysbrydolodd Calon Wen i greu’r caws arbennig hwn. Tybed na all y fath stori swyno pob calon ramantus.

Dim ond un ffordd sydd i ffeindio mas!

Os oes gyda chi hoff rysêt sy’n cynnwys cynnyrch Calon Wen anfonwch hi atom. Mi fyddwn yn falch iawn o’i derbyn.

Ryseitiau Calon Wen

cw-welsh-rarebit

Rysait Welsh Rarebit Calon Wen

O ble alla'i brynu cynnyrch Calon Wen-

Cymrwch olwg ar gynnyrch Calon Wen

Darllen Mwy

ORGANIG O GYMHARU AG ANORGANIG

Mae astudiaeth newydd a gyhoeddwyd yn y British Journal of Nutrition yn dangos bod llaeth a chig organig yn cynnwys tua 50% yn fwy o asidau brasterog omega-3 buddiol na chynhyrchion a gynhyrchir yn gonfensiynol. Croesawn yr adroddiad hwn gan ei fod yn cadarnhau’r hyn yr ydym ni yn Calon Wen erioed wedi’i honni am

Gweld Mwy

Ymweliad Dai a Margaret i Rhif 10 Stryd Downing

Yn ôl y traddodiad erbyn hyn, cynhaliwyd digwyddiad gan y Prif Weinidog, David Cameron, yn 10 Stryd Downing i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ar Fawrth 1af. Ymhlith y gwesteion roedd Dai Miles a Margaret Oakley.  “Roedd hi’n dipyn o wledd” meddai Margaret . “Fel y byddech yn disgwyl, roedd Rhif 10 yn anhygoel.  Roedd y

Gweld Mwy

Bwrdd Cawsiau Nadolig Calon Wen

Amser i roi a rhannu yw’r Nadolig yn draddodiadol. Nid yw’n syndod, felly, bod y bwrdd cawsiau Nadolig yn gymaint rhan o’n traddodiad o ran bwyd erbyn hyn â’r gacen Nadolig neu’r twrci!

Gweld Mwy
Calon Wen