MAE MOULA FACH YN TYFU LAN YN GLOI

Mae Moula Fach yn tyfu’n gyflym; mae hi’n gryf, yn iach ac mae ganddi gôt sgleiniog, felly yr wythnos hon symudodd i ysgubor y lloi. Yma, bydd hi’n cael digon o wair a llaeth buwch. Mae lloi Calon Wen yn aros y tu mewn am ychydig fisoedd nes bod y tywydd yn gynnes a’u bod yn ddigon mawr i beidio â bod angen llaeth buwch mwyach.

Bydd hi’n byw ac yn dysgu gyda grŵp o loi eraill, byddant yn tyfu lan gyda’i gilydd, yn mynd allan i bori am y tro cyntaf gyda’i gilydd ac yn ymuno â’r fuches odro gyda’i gilydd.

Mae Lucky yn mwynhau bod yn ôl gyda’r fuches odro, oherwydd yr eira nid yw’r fuches wedi gallu mynd allan i bori. Ond yr wythnos hon maen nhw’n hapus i fod yn pori ar laswellt y gwanwyn.

Mwy Am Moula

CWRDD Â MOULA FACH

Yma yn Calon Wen roeddem am ddod â mwy o straeon atoch o’n ffermydd teulu ac ni allwn feddwl am ffordd well na dilyn un o’n lloi newydd-anedig wrth iddi dyfu i fod yn fuwch ifanc ac ymuno â’r fuches. Ganed Moula Fach ychydig dros wythnos yn ôl ar Sul y Mamau. Llo Ffrisia Prydeinig

Gweld Mwy
Calon Wen