CWRDD Â MOULA FACH

Yma yn Calon Wen roeddem am ddod â mwy o straeon atoch o’n ffermydd teulu ac ni allwn feddwl am ffordd well na dilyn un o’n lloi newydd-anedig wrth iddi dyfu i fod yn fuwch ifanc ac ymuno â’r fuches.

Ganed Moula Fach ychydig dros wythnos yn ôl ar Sul y Mamau. Llo Ffrisia Prydeinig yw hi ac mi fydd hi’n byw ar yr un fferm trwy gydol ei hoes. Oherwydd hyn, bydd ein ffermwyr yn dod i’w hadnabod yn dda iawn.

Ar ôl hanner awr ac ychydig o gariad mamol roedd Moula Fach yn sefyll ac yn yfed oddi wrth ei mam Lucky.   Bydd hi’n byw gyda hi mewn ysgubor ochr yn ochr â’r mamau beichiog eraill nes ei bod hi’n ddigon cryf i symud i mewn gyda’r lloi ifanc eraill, yna bydd Lucky yn ail-ymuno â’r fuches odro.

Mae Lwcus yn un o ffefrynnau teulu Fferm New Hall a does dim amheuaeth bod Moula Fach yn dilyn ei chamre!

Cadwch lygad am ragor o straeon yn dilyn Moula Fach trwy gydol ei bywyd newydd cyffrous.

Mwy Am Moula

MAE MOULA FACH YN TYFU LAN YN GLOI

Mae Moula Fach yn tyfu’n gyflym; mae hi’n gryf, yn iach ac mae ganddi gôt sgleiniog, felly yr wythnos hon symudodd i ysgubor y lloi. Yma, bydd hi’n cael digon o wair a llaeth buwch. Mae lloi Calon Wen yn aros y tu mewn am ychydig fisoedd nes bod y tywydd yn gynnes a’u bod

Gweld Mwy
Calon Wen